I
 
  

ಓದಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಅರಿತಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದ ಪಾಕ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ) 2013-14

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಪ್ರಸಾದ ರಾಮಾ ಹೆಗಡೆ
ವಿಳಾಸ : ಕಾನಕೊಡ್ಲು, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು - 581402
ದೂರವಾಣಿ : 9379138682, 08419-257815, 9242121340

read more ......

         

ಉತ್ಸಾಹಿ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ - ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ) 2013-14

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ
ವಿಳಾಸ : ತೋಟದ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಕುಂದರಗಿ ಪೋಸ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು

read more ......